LT LV EE RU

GRANULEERITUD KRIIT (LUBJAGRAANULID) PINNASE HAPPESUSE VÄHENDAMISEKS

 

UURINGUD

POLCALC lubjagraanulid on läbinud mitmed katsed ning uuringud. Poola riiklik maaviljelus-ja taimekasvatusinstituut teostas toote füüsikalise ning keemilise analüüsi, selgitamaks välja granuleeritud kriidi sobivust põllumajanduses kasutamiseks, ning väljastas järeldusotsuse, et nimetatud granuleeritud kriiti võib kasutada põllumajanduslikel eesmärkidel. Kaltsiumoksiidi kogus ning muud näitajad vastavad kõikidele antud nõudmistele, nimetatud väetist võib kasutada ka mahetaludes.