LT LV EE RU

GRANULEERITUD KRIIT (LUBJAGRAANULID) PINNASE HAPPESUSE VÄHENDAMISEKS

 

MEIST

Firma POLCALC Sp. z o. o. alustas tegutsemist 2009. aastal. Ettevõte toodab aastas Poola ja Euroopa turgude tarbeks üle 50 000 tonni POLCALC granuleeritud kriiti (lubjagraanuleid). Koostöö POLCALC-i ainuesindajaga Balti riikides, kelleks on Baltic BioIndustry OÜ, on võimaldanud tarnida tooteid ka nimetatud turgudele.

POLCALC töötajate intensiivsed uuringud on võimaldanud saada täielikku ettekujutust nii väike-kui ka suurklientide soovidest ning nõudmistest. Nende põhjal loodigi uuel tehnoloogial põhinev granuleeritud kaltsiumväetis POLCALC. Tootmises kasutatakse lubjakivitükkide töötlemisel saadavat üliaktiivset kriidijahu, mis on maksimaalse peenestatuse tõttu kiiretoimeliselt mõjuv, seepärast on tulemused juba esimese kasutuskorra järel silmaga nähtavad.

POLCAC granuleeritud kriidi (lubjagraanulite) keemilised ja füüsikalised omadused tagavad optimaalse kasutustõhususe. Lihtne kasutamine ja tõhus toime on kooskõlas. Teisisõnu, tegemist on kvaliteetse, kergelt ja lihtsalt pinnasesse manustatava tootega. Mitte kunagi varem pole pinnase happelisuse vähendamine ning taimede väetamine kaltsiumiga olnud sedavõrd lihtne!

LÜHIDALT POLCALC väetisegraanulitest

Kriidi füüsikalised omadused võimaldavad selle maksimaalset peenestamist. Üksiktera suuru ei ületa mõnda mikronit. Kompleksne ning bioloogiline tootmisviis liidab mikroosakesed väikesteks graanuliteks, sestap muutub nende manustamine hõlpsamaks (nagu muudegi graanulväetiste puhul). Aktiivse reageerimise tõttu lahustuvad väetisegraanulid kiiresti pinnases, vabastades tarviliku kaltsiumikoguse, see mõjutab oluliselt pinnast ja külvist. Ühelt poolt reguleeritakse pinnase happelisust, mis kaitseb taimi toksiliste ainete (näiteks, alumiiniumi) sisseimamisest, teisalt on toote näol tegemist suurepärase kaltsiumiallikaga. Taimed omandavad ülimalt peenestatud fraktsiooni tõttu hõlpsasti kaltsiumit. POLCAC üritab mõlemast aspektist lähtudes optimiseerida taimekasvu, mis mõjutab ühtaegu külvise kvaliteeti ning kvantiteeti.

Miks POLCALC kaltsiumväetis on parim?

Esiteks, tänu kogemustele ning põhjalikele analüüsidele oleme konkurentide eest saavutanud arvestatava edumaa. Me teame, kuidas oma toodet kasutada, kuidas saavutada vähimate kuludega soovitud efekti ning optimaalset pH-taset. Me jagame oma teadmisi klientidega – kõikidele toodetele on lisatud üksikasjalikud kasutusjuhendid. Meie toode on turvaline ning keskkonnasõbralik (seda kinnitab bioloogiline sertifikaat), sestap võib seda julgesti kasutada pinnase ja rohumaade väetamiseks. Meie toote kasutamisel säilib lupjamisefekt muude turulpakutavate väetistega võrreldes tunduvalt kauem. Põllumehed peavad mõningaid müügivõrgust saadavaid tooteid kvaliteetseiks, sõltumata sellest, et lubiväetise põhiliseks parameetriks on tooraine peenestusaste. Pakutakse taolisi tooteid, mille hind on võrdne POLCALC väetistega, kuigi 90% kogu tootemassist moodustab mittelahustuv fraktsioon, mille kasulikkus on üpriski küsitav. Sestap pole keeruline välja arvutada, et üks tonn meie toodet võib asendada kümmet tonni taolist mittelahustuvat toodet, mis sisaldavad peenestamata dolomiiti, mis ei lahustu ega reageeri happelise keskkonnaga, samuti kipsi, mis on lisatud pelgalt väävlihulga tõttu, mõlemist pole mingit kasu. Seepärast ongi oluline hinnata meie toote kvaliteeti. Põllumehed on tänu kogemustele, informatsioonile ning teadmistele hakanud üha vähem soetama säherdusi pseudoväetisi.

POLCALC on mitte tühjakspigistatud pinnase “vastumürgiks”, vaid ühtaegu tõhus kaltsiumi – “talletaja”. Nimetatud elementide kombinatsioon võimaldab: